ตลาดคริปโตเริ่มเสถียรเมื่อ Fed ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบศูนย์

หลังจากที่ทาง Fed ลดอัตรา…

ดูเพิ่มเติม ตลาดคริปโตเริ่มเสถียรเมื่อ Fed ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงเกือบศูนย์