‘บลูบิค’ แนะ 5 แนวทาง พาองค์กรฝ่า ‘วิกฤติโควิด-19’

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดควา…

ดูเพิ่มเติม ‘บลูบิค’ แนะ 5 แนวทาง พาองค์กรฝ่า ‘วิกฤติโควิด-19’

Face Recognition กับข้อคิดทางกฎหมาย

ยังมีข้อห่วงกังวลถึงเทคโน…

ดูเพิ่มเติม Face Recognition กับข้อคิดทางกฎหมาย