กพท.คลายล็อกบินข้ามประเทศ 11 กลุ่ม ยังไม่เปิดบินเชิงพาณิชย์

กพท.ออกประกาศเครื่องบินเข…

ดูเพิ่มเติม กพท.คลายล็อกบินข้ามประเทศ 11 กลุ่ม ยังไม่เปิดบินเชิงพาณิชย์