นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ยืนยัน ราคา Bitcoin ไม่ร่วงต่ำกว่า $28,000 แน่นอน

แรงเทขายในตลาด Bitcoin ที…

ดูเพิ่มเติม นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ยืนยัน ราคา Bitcoin ไม่ร่วงต่ำกว่า $28,000 แน่นอน

รัฐบาลปากีสถานเริ่มเข้ามาขุด Bitcoin อย่างจริงจังแล้ว

รัฐบาลของ Khyber Pakhtunk…

ดูเพิ่มเติม รัฐบาลปากีสถานเริ่มเข้ามาขุด Bitcoin อย่างจริงจังแล้ว