นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กล่าว Bitcoin มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีอย่างเช่น Elon Musk เท่านั้น

นาย Bill Gates ผู้ร่วมก่อ…

ดูเพิ่มเติม นาย Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft กล่าว Bitcoin มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีอย่างเช่น Elon Musk เท่านั้น