บาทเปิดตลาด 31.70 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.70 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิดตลาด 31.70 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด31.61 บาทต่อดอลลาร์ แกว่งกรอบแคบ

เงินบาทเปิดตลาด 31.61 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด31.61 บาทต่อดอลลาร์ แกว่งกรอบแคบ

บาทเปิด 31.54 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.54 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.54 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด31.73/75 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มอ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.73/75 …

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด31.73/75 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มอ่อนค่า

บาทเปิด 31.60 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.60 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.60 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

บาทเปิด 31.28 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.28 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.28 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

บาทเปิด 31.15 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.15 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.15 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด31.02 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.02 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด31.02 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

บาทเปิด 30.96 บาทต่อดอลลาร์

เงินบาทเปิดตลาด 30.96 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 30.96 บาทต่อดอลลาร์

บาทเปิด 30.84/89 บาทต่อดอลลาร์แนวโน้มอ่อนค่าเงิน

บาทเปิดตลาด 30.84/89 บาทต…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 30.84/89 บาทต่อดอลลาร์แนวโน้มอ่อนค่าเงิน

บาทเปิด 30.86 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 30.86 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 30.86 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด 31.11 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.11 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.11 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

บาทหลุด 31 แตะ 30.94 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่ารอบ 4 เดือน

เงินบาทเช้านี้หลุด 31 มาแ…

ดูเพิ่มเติม บาทหลุด 31 แตะ 30.94 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่ารอบ 4 เดือน

บาทเปิด 31.29 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าต่อเนื่อง

เงินบาทเปิดตลาด 31.29 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.29 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าต่อเนื่อง

บาทเปิด 31.53บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 31.53บาทต…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.53บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด 31.84/88 บาทต่อดอลลาร์จับตาสถานการณ์โควิด

เงินบาทเปิดตลาด 31.84/88 …

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.84/88 บาทต่อดอลลาร์จับตาสถานการณ์โควิด

บาทเปิด 31.86 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว

เงินบาทเปิดตลาด 31.86 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.86 บาทต่อดอลลาร์ ทรงตัว

บาทเปิด 31.87/89 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อย

เงินบาทเปิดตลาด 31.87/89 …

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.87/89 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อย

บาทเปิด 31.88บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าต่อเนื่อง

เงินบาทเปิดตลาด 31.88บาทต…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 31.88บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าต่อเนื่อง

บาทเปิด 32.09 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มทรงตัว

เงินบาทเปิดตลาด 32.09 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 32.09 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มทรงตัว

บาทเปิด32.08 บาทต่อดอลลาร์ เคลื่อนไหวกรอบแคบ

เงินบาทเปิดตลาด 32.08 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด32.08 บาทต่อดอลลาร์ เคลื่อนไหวกรอบแคบ

บาทเปิด 32.30 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

เงินบาทเปิดตลาด 32.30 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 32.30 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่า

บาทเปิด 32.45 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิดตลาด 32.45 บาท…

ดูเพิ่มเติม บาทเปิด 32.45 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่า

เงินบาทเปิด 32.39/41 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ

เงินบาทเปิดตลาด 32.39/41 …

ดูเพิ่มเติม เงินบาทเปิด 32.39/41 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ