3 เหตุผล ที่นักลงทุน Bitcoin เชื่อว่าราคาจะพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องหลังผ่าน $18,800 ไปแล้ว

ในช่วงตลาดขาขึ้นนี้ ดูเหม…

ดูเพิ่มเติม 3 เหตุผล ที่นักลงทุน Bitcoin เชื่อว่าราคาจะพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องหลังผ่าน $18,800 ไปแล้ว