ป้ายกำกับ: ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีข่าวการเข้าซื้อ