อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี และ 30 ปีพุ่งสูงขึ้น สัญญาณนี้บ่งบอกอะไร

ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอัตร…

ดูเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี และ 30 ปีพุ่งสูงขึ้น สัญญาณนี้บ่งบอกอะไร