ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs คาดการณ์จะมีผู้ใช้งานเหรียญหยวนดิจิทัลแตะ 1 พันล้านคนในอีก 10 ปี

ดิจิทัลหยวน หรือเหรียญคริ…

ดูเพิ่มเติม ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sachs คาดการณ์จะมีผู้ใช้งานเหรียญหยวนดิจิทัลแตะ 1 พันล้านคนในอีก 10 ปี