ขนส่งให้5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิดตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสารทุกคน

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศ…

ดูเพิ่มเติม ขนส่งให้5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโควิดตรวจเอกสารการเดินทางผู้โดยสารทุกคน