2023-09-09

Letstute: การเสริมพลังสตาร์ทอัพและธุรกิจด้วยเนื้อหาดิจิทัลคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ – โซลูชันการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

By Beam

Letstute บริษัทชั้นนําด้านการพัฒนาเนื้อหาที่ตั้งอยู่ในมุมไบ ปฏิวัติวงการสร้างเนื้อหา โดยจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจที่สําคัญ ตั้งแต่การศึกษาวิชาการจนถึงการฝึกอบรมในองค์กร Letstute มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง eLearning วิดีโอ แอนิเมชัน การเรียนรู้ผสมผสาน และไมโครเลิร์นนิ่งที่ปรับให้เหมาะสมมุมไบ รัฐมหาราษฎระ วันที่ 9 กันยายน 2566 – ในยุคที่เนื้อหาดิจิทัลที่น่าสนใจขับเคลื่อนความสําเร็จ Letstute บริษัทชั้นนําด้านการพัฒนาเนื้อหาที่ตั้งอยู่ในมุมไบ กําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมการสร้างเนื้อหาโดยจัดการกับจุดเจ็บปวดที่สําคัญที่ธุรกิจเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
สตาร์ทอัพและธุรกิจมักเผชิญกับความท้าทายในการได้มาเนื้อหาคุณภาพสูงภายในงบประมาณที่จํากัด Letstute ตระหนักถึงจุดเจ็บปวดนี้และตอบสนองด้วยวิธีการปฏิวัติ Letstute นําเสนอชุดโซลูชันที่ครอบคลุมที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแบรนด์ สตาร์ทอัพ และ SMEs โดยมอบคุณภาพที่ไร้เทียมทานด้วยอัตราที่มีความสามารถแข่งขันได้ Letstute พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การสร้างเนื้อหา
Letstute มีความเชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชัน eLearning ที่ปรับให้เหมาะสมกับสถาบันการศึกษา ความต้องการการฝึกอบรมในองค์กร และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญตั้งแต่การผลิตวิดีโอเนื้อหา วิดีโอแบรนด์ แอนิเมชัน และกราฟิก ไปจนถึงการบรรยายภาพ บริการแปล และคอร์สไมโครเลิร์นนิ่ง Letstute รับประกันการดําเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และมีราคาที่สามารถจ่ายได้ การนําเสนอของเราครอบคลุมถึงธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยให้ธุรกิจเติบโตผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และราคาที่สามารถจ่ายได้
ด้วยการลดช่องว่างระหว่างต้นทุนและคุณภาพ Letstute สถาปนาตัวเองเป็นผู้ริเริ่มเกมเชนเจอร์ในด้านการสร้างเนื้อหา ด้วยพอร์ตโฟลิโอบริการที่แข็งแกร่ง รวมถึงโมดูลการเรียนรู้ผสมผสานและบริการรีวิว Letstute เสริมพลังให้องค์กรสามารถนําหน้าในภูมิทัศน์ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
ความมุ่งมั่นของบริษัทในนวัตกรรมและประสิทธิภาพด้านต้นทุนทําให้บริษัทเป็นพันธมิตรที่ดีสําหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างการเป็นตัวแทนดิจิทัลที่แข็งแกร่ง การเป็นพันธมิตรกับ Letstute ให้การเข้าถึงการเลือกโซลูชันเนื้อหาที่กว้างขวางซึ่งผสานกลมกลืนอย่างลงตัวกับอัตลักษณ์และการสื่อสารของแบรนด์ ครอบคลุมบริการเช่น การสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบ การดิจิทัลไลซ์ การฝึกอบรมครู การพัฒนาการประเมินผล และการสร้างคอร์สมหาวิทยาลัย