2021-03-08

CEO Brad Garlinghouse เผยว่า แม้จะไม่มี Ripple เหรียญ XRP ก็จะยังมีการซื้อขายต่อไป

By Natcha

จากสารคดีตอนล่าสุดของ “Axios” บนช่อง HBO ซีอีโอของบริษัท Ripple นาย Brad Garlinghouse กล่าวว่า XRP จะยังคงมีการซื้อขายต่อไป แม้ว่าจะยังมีการต่อสู้คดีในชั้นศาลเรื่องการจัดประเภทของ XRP ว่าเป็นหลักทรัพย์

“หากคุณถือครองสิ่งที่เรียกว่าหลักทรัพย์ มันจะทำให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทด้วยใช่ไหม? แล้วถ้าหาก Ripple จากไป ยังไงซะเหรียญ XRP ก็จะยังคงซื้อขายต่อไป”

Garlinghouse กล่าวเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ เป็นประเทศเดียวในโลกที่กล่าวหาว่าโทเค็นอาจเป็นหลักทรัพย์ได้

ย้อนกลับไปเมื่อนเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Ripple ถูกฟ้องร้องโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวหาว่ามีการขายเหรียญ XRP ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

อย่างไรก็ตามจากการขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้แสดงให้เห็นว่า ศาลจะมีคำกล่าวสุดท้ายในการพิจารณาสถานะการกำกับดูแลของเหรียญ XRP ในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนโปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด