2021-04-23

เว็บเทรด Bitcoin ไทย Bitkub ประกาศ Delist เหรียญ Infinitus Token (INF) ออกจากกระดานซื้อขาย

By Natcha

อ้างอิงประกาศจากเพจเฟซบุ๊กของ Bitkub ช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา เว็บเทรดได้ประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ Infinitus Token (INF) โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.16 น. ของวันนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer Protection) เนื่องจากพบว่าเหรียญดังกล่าวนั้นมีการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายกับนักลงทุนได้  

หลังจากที่ได้มีการทบทวนการลิสต์เหรียญดังกล่าวมานับตั้งแต่มี 20202 บริษัทพบว่า Infinitus Token (INF) และบริษัทผู้ออกเหรียญนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกลิสต์อยู่บนเว็บเทรด Bitkub อีกต่อไป สำหรับสาเหตุในการ Delist เหรียญดังกล่าวนั้น บริษัท Bitkub ได้สรุปรายละเอียดไว้ดังนี้ :

  1. ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานาน
  2. ไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ และมีความล่าช้าในการตอบสนองเกี่ยวกับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
  3. ขาดการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน

บริษัท Bitkub เผยว่าพวกเขาได้พยายามติดต่อบริษัทผู้ออกเหรียญ INF เพื่อให้แก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกเหรียญ INF กลับเพิกเฉยและไม่ได้แจ้งกำหนดเวลาของการแก้ไขแผนและคุณสมบัติที่ชัดเจนแต่อย่างใด

นอกจากนี้การตรวจสอบสภาพคล่องจากการซื้อขายของเหรียญ INF ที่ช่วงผ่านมาพบว่า กลุ่มลูกค้าที่น่าสงสัยบางรายได้ทยอยโอนเหรียญ INF เข้ามายังเว็บเทรดเป็นจำนวนมาก เพื่อขายเหรียญดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบกับนักลงทุนได้เมื่อมีวอลุ่มการขายมากกว่าวอลุ่มการซื้อในตลาด ประกอบกับเหรียญดังกล่าวถูก list อยู่บนกระดานซื้อขายของบริษัทเพียง Exchange เดียว จึงทำให้บริษัทต้องพิจารณาสั่งระงับการซื้อขายและการฝากเหรียญ INF ชั่วคราว (ขึ้นเครื่องหมาย SP – suspended) เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้ารายอื่น  ๆ

จากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้วว่าควรเพิกถอน (delist) เหรียญ INF ออกจากกระดานซื้อขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกเหรียญ INF ไม่ส่งแผนการแก้ไขและไม่มีการแก้ไขคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในขณะที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและวอลุ่มการซื้อขายของเหรียญดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ตรงกับการปรับปรุง Roadmap และแผนการดำเนินการของบริษัทผู้ออกเหรียญ INF

การช่วยเหลือนักลงทุนจากเหรียญ INF

เนื่องด้วย INF นั้นเป็นเหรียญที่ถูก list บนกระดานซื้อขายของ Bitkub เพียงแห่งเดียว ซึ่งนักเทรดอาจไม่สามารถโอนเหรียญออกไปซื้อขายที่ Exchange อื่นได้ บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องนักลงทุนและช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ตามเกณฑ์ดังนี้ :

  1. บริษัทจะช่วยเหลือค่าเสียหายโดยการอ้างอิงราคาจาก ต้นทุนการซื้อเหรียญ INF นับจากจำนวนเหรียญ INF ในกระเป๋า ( wallet) ของบริษัท โดยบริษัทจะช่วยเหลือไม่เกินกว่ามูลค่าเหรียญที่ลูกค้ามีการซื้อใน Exchange ของบริษัทละยังถือครองเหรียญดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมถึงเหรียญที่ลูกค้าได้รับโอนจากบุคคลอื่นหรือ Exchange อื่น
  2. บริษัทจะดำเนินการจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ท่านมี ได้แก่ จำนวนเหรียญล่าสุด ต้นทุนเฉลี่ยการซื้อเหรียญ INF จำนวนเงินบาทที่มีการโอนเข้ามาในกระเป๋า (wallet) พร้อมประกาศวิธีการรับเงินให้ทราบภายใน 14 วันนับจากจดหมายประกาศฉบับนี้
  3. จำนวนเหรียญของท่านยังคงเหลือเท่าเดิม และสามารถถอนออกได้

อ้างอิงกราฟราคาของ INF Token บน Coinmarketcap นับตั้งแต่ช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าราคาของเหรียญดังกล่าวนั้นเคยพุ่งขึ้นสูงถึงระดับ 2.7 ดอลลาร์ในช่วงเปิดตัวครั้งแรก แต่จากนั้นเป็นต้นมาราคาก็ไม่เคยที่จะกลับไปที่จุดเดิมอีกเลย