2021-05-04

สิทธิบัตรใหม่ของ VeChain จะให้ผู้คนซื้อขายคาร์บอนได้ เพื่อลดโลกร้อน

By Natcha

เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท VeChain Global Technology ได้ยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ หรือ USPTO เกี่ยวกับการจดทะเบียนแอปพลิเคชันที่บันทึกวิธีการ, อุปกรณ์, โหนดบล็อกเชน และระบบการบันทึกและการ ‘ซื้อขาย’ คาร์บอน โดยสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นของ Jianliang Gu, Xinli Tian และ Ziheng Zhou ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค​ (CTO) ของ VeChain 

ตามเอกสารที่เผยแพร่จากทางหน่วยงาน สิทธิบัตรดังกล่าวอธิบายถึงวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้คาร์บอนในวัตถุต่าง ๆ และนำข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในแพลตฟอร์มบล็อกเชนเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น การเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าที่มี ID เฉพาะ จากกนั้นนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรถที่มีเครื่องยนต์สันดาป เพื่อกำหนดปริมาณการปล่อยคาร์บอนพื้นฐานหรือค่า BE เพื่อจูงใจให้เจ้าของรถยนต์รักษาค่า BE ให้ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อรับ ‘เครดิตคาร์บอน’

โดยข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมผ่านเซ็นเซอร์ IoT ในรถยนต์ไฟฟ้าและส่งไปยังโหนดบล็อกเชน ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในรถ และเครดิตคาร์บอนสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมบล็อกเชนเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้

กลไกดังกล่าวยังพยายามสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแพลตฟอร์มเอนกประสงค์ที่ป้องกันการงัดแงะ เพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนของพวกเขา โดยป้องกันความสับสนจากการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม

ด้วยแนวทางที่นำเสนอข้อมูลคาร์บอนได้อย่างเปิดเผย, ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ทำให้การรวบรวมข้อมูลเครดิตคาร์บอนเพื่อใช้ในการทำธุรกรรม และแก้ไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจทำได้จริง