2021-03-24

ผู้ก่อตั้ง Ethereum นาย Vitalik Buterin กล่าว NFT ไม่ใช่แค่การพนัน แต่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

By Natcha

Vitalik Buterin ผู้ร่วมสร้าง Ethereum เชื่อว่า NFT สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น การกุศล และการระดมทุนสินค้าสาธารณะ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ถูกมองว่าเป็น “คาสิโนที่ให้ประโยชน์แก่คนดังส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยอยู่แล้ว”

Vitalik ยังกล่าวอีกว่า Ethereum อาจมีคุณค่าทางสังคมเพียงเล็กน้อยในการช่วยให้คนดังอย่าง Elon Musk มีเงินเพิ่มเงินอีก 1 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของเขาด้วยการขาย NFT แต่เขาเชื่อว่า การสนับสนุนและการประสานงานกันต่าง ๆ โทเค็นแบบ non-fungible tokens สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่อื่น ๆ ของสังคม

ในบล็อกโพสต์ชื่อ “The Most Important Scarce Resource is Legitimacy” Buterin ได้กล่าวว่า ความสนใจของสาธารณชนและทรัพยากรมักจะถูกจัดสรรให้กับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีความชอบธรรม ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางทฤษฎีเกมที่เขาให้คำจำกัดความว่า:

“ รูปแบบของการยอมรับในลำดับที่สูงขึ้น  จะทำให้ผลลัพธ์ในบริบททางสังคมบางอย่างเป็นสิ่งที่ชอบธรรม หากผู้คนในบริบททางสังคมนั้นยอมรับ และมีส่วนร่วมในการบัญญัติผลลัพธ์นั้นอย่างกว้างขวาง และแต่ละคนก็ทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาคาดหวังว่าทุกคนจะทำเช่นเดียวกัน”

กล่าวโดยย่อคือ ผู้คนจะปฏิบัติในรูปแบบที่ประสานกันเหมือนเป็นแฟชั่น หากพวกเขาเห็นว่าคนอื่น ๆ ก็จะทำเช่นเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง ซึ่งตลาด NFT เองมีปริมาณการซื้อขายสูงถึงครึ่งพันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็ยังได้รับผลกระทบจากพลังการรับรู้ของมวลชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 Buterin กล่าวว่า “การที่คนมองว่า NFT อันไหนน่าสนใจที่จะซื้อ หรือไม่สนใจนั้น เป็นคำถามของความชอบธรรม” 

เขาได้เสริมว่า “ ถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า NFT อันหนึ่งน่าสนใจและ NFT อีกอันดูกระจอก คนก็จะต้องการซื้ออันแรกมากกว่า เพราะมันมีทั้งสิทธิในการโอ้อวด และความภาคภูมิใจส่วนตัวในการถือครอง และมันยังสามารถนำไปขายต่อในมูลค่าที่มากขึ้นเพราะ คนอื่น ๆ ก็คิดไปในทางเดียวกัน”

อิทธิพลและแรงสนับสนุนจากคนดัง เช่น Elon Musk ซีอีโอของบริษัท Tesla ส่งผลมากมายมหาศาล เขาได้รับการเอ่ยถึงจากการทำให้ราคา Bitcoin (BTC) และตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีการเคลื่อนไหวหลายครั้งทั้งในทางเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนสิ่งที่ทำให้คนมีความสนใจใน NFT มาจาก Jack Dorsey ซีอีโอของบริษัท Twitter โดยเขาได้ตัดสินใจการประมูล NFT จาก “ทวีตแรก” ของเขา เพื่อการกุศล โดยได้รับการเสนอราคาสูงถึง 2.9 ล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum อ้างว่า หากความสนใจยังคงอยู่ที่คนเหล่านี้ ศักยภาพของ NFT ที่จะส่งผลทางสังคมที่แท้จริงอาจหายไปได้

“การที่ Elon Mush มีรายได้อีก 1 ล้านดอลลาห์จากการขายทวิตของเขานั้นมีคุณค่าทางสังคมเพียงเล็กน้อย ซึ่งเงินจะเข้าสู่ตัวเขาเอง (แม้ว่าในที่สุดเขาจะตัดสินใจไม่ขายก็ตาม) หาก NFT กลายเป็นคาสิโนที่ให้ประโยชน์กับคนดังที่ร่ำรวยอยู่แล้ว ผลลัพธ์ที่น่าสนใจจะน้อยลงมาก และผู้คนอาจพลาดโอกาสสำคัญไป ”

Buterin เสนอวิธีที่เป็นไปได้สองวิธีที่จะช่วยให้ NFT มีความ “ชอบธรรม” มากขึ้น วิธีแรกคือ การทำหน้าที่เป็นกลไกการระดมทุน เพื่อส่งเสริมผลดีทางสังคมในทางใดทางหนึ่ง

Buterin กล่าวว่า องค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (decentralized) สามารถจัดตั้งขึ้นได้ เมื่อได้รับการอนุมัติร่วมกันของชุมชนการปกครองแบบกระจายอำนาจ และจะยอมรับ NFT บางส่วน ได้ หากรับรองได้ว่ารายได้จากการขายส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปยังองค์กรการกุศล

อีกวิธีหนึ่งคือ การทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อรวมการแสดงผล NFT เข้ากับโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทำให้พวกเขาสามารถอวดสิ่งที่พวกเขาลงทุนไป เมื่อรวมกับแนวคิดแรก Buterin เขียนว่า แนวทางนี้สามารถใช้เพื่อ “ผลักดันผู้ใช้ไปยัง NFT ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่มีคุณค่า”