2023-09-12

การขยายธุรกิจสู่ระดับโลกทําได้ง่าย: Acadestudio เปิดตัวบริการโลคาไลซ์เนื้อหาชั้นนํา

By Beam
Acadestudio Logo

นิวเดลี, เดลี 12 ก.ย. 2023 – ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ธุรกิจขยายขอบเขตข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในวิธีที่มีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่ง เข้าใจถึงสิ่งนี้ Acadestudio ประกาศบริการโลคาไลเซชั่น (localization) เนื้อหาระดับสูงสุดล่าสุด ทําให้ธุรกิจสามารถสื่อสารอย่างมีพลังกับกลุ่มผู้บริโภคใด ๆ ในภูมิภาคใดก็ตาม

ยุคดิจิทัลได้สร้างผู้บริโภครูปแบบใหม่ที่คาดหวังเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับพวกเขา ณ ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ความต้องการนี้ได้ผลักดันให้บริษัทหลายแห่งคิดเหนือกว่าการแปลภาษาเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนภาษาของเนื้อหาของคุณเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกต่อไป มันเป็นเรื่องของการปรับทุกส่วนประกอบของมัน ตั้งแต่ภาพจนถึงโทนเสียง เพื่อให้แน่ใจว่ามันเหมาะสมทางวัฒนธรรมและภูมิภาค

ทําไมต้องบริการโลคาไลเซชั่นและทําไมตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชอบเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยม และภาษาของพวกเขา การแปลเพียงอย่างเดียวบางครั้งอาจสื่อความหมายผิดหรือดูหมิ่น นําไปสู่โอกาสที่สูญเสียและชื่อเสียงเสียหาย บริการโลคาไลเซชั่นที่มีโครงสร้างดีช่วยสะพานช่องว่างนี้ ให้ธุรกิจมีความมั่นใจที่จะขยายตลาดใหม่และพูดตรงถึงใจกลุ่มเป้าหมาย

โดยการรวมบริการโลคาไลเซชั่นเนื้อหาเข้าสู่กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า ธุรกิจสามารถ:

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้า: เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมของพวกเขาและสื่อสารในวิธีที่แท้จริงสําหรับพวกเขา ความภักดีจะลึกซึ้งขึ้น
  • เพิ่มการแทรกซึมตลาด: การปรับเนื้อหาให้เข้ากับรสนิยมและความชอบท้องถิ่นช่วยให้เข้าถึงและยอมรับในตลาดได้กว้างขวางขึ้น
  • เพิ่ม ROI: ด้วยเนื้อหาที่สื่อสารได้ การมีส่วนร่วมจะสูงขึ้น นําไปสู่การแปลงผลมากขึ้นและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น
  • วิธีการโดดเด่นของ Acadestudio ในบริการโลคาไลเซชั่น

    Acadestudio ไม่ได้มอบเพียงบริการ แต่มอบหุ้นส่วนทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นลึกซึ้งของพวกเขาในการทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จบนเวทีโลกปรากฏชัดเจนในวิธีการของพวกเขาต่อการโลคาไลซ์เนื้อหาที่ละเอียดถี่ถ้วน กลยุทธ์ของพวกเขาไปไกลกว่าคํา–มันดําดิ่งลงไปในมิติทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ และอารมณ์ของเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจถึงการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงกับผู้ชมท้องถิ่น

    การดื่มด่ําทางวัฒนธรรม

    เหนือกว่าการแปลภาษาเพียงอย่างเดียว Acadestudio ดําดิ่งลึกเข้าไปในความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม สํานวน และบรรทัดฐานทางสังคมของภูมิภาคเป้าหมาย พวกเขาลงทุนเวลาในการวิจัยเทศกาล ประเพณี และคว