“ธนกร”แจงช่วยทุกคนที่ร้องเรียน5พัน

"ธนกร"แจงช่วยทุกคนที่ร้องเรียน5พัน

คลังหาทางช่วยเยียวยาทุกคนที่พลาดเงิน 5 พันบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวว่า วันนี้ 29 พ.ค. 2563 เป็นวันสุดท้ายที่คลังเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท ร้องเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งหลังจากข้อร้องเรียนจะถูกส่งมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อแยกปัญหาการร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหน ก็จะส่งเรื่องให้กระทรวงนั้นคิดมาหามาตรการเยียวยาต่อไป

ในส่วนของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของกระทรวงการคลัง ในส่วนของผู้ร้องเรียนไม่ได้ ก็จะดูพิจารณามาตราการช่วยที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งร่วมถึงผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะเลขที่บัตรประชาชนไม่ตรง 1.7 ล้านคน ด้วย

  • คลังเร่ง9.7หมื่นรายติดต่อแบงก์กรุงไทยรับ5พัน
  • อัดเงินเพิ่มกลุ่ม “เปราะบาง” เอาใจประชาชน

สำหรับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มีความคืบหน้า 99.5% มีผู้ได้สิทธิ 15.1 ล้านราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของการทบทวนสิทธิคงค้าง 1.1 แสนราย แบ่งเป็น ผู้พิทักษ์สิทธิจะลงพื้นที่ 1.1 หมื่นราย และผู้ที่ต้องให้ข้อมูลธนาคารกรุงไทยเพิ่มอีก 9.7 หมื่นราย ซึ่งขอให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด ภายใน 29 พ.ค. 2563

สำหรับโครงการไม่ทิ้งกัน เป็นการจ่ายเงินเยียวยาอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563