ทองคำ 3 ก.ค. ปรับขึ้น 100 บาท

ทองคำเปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท แท่งขาย26,150 รูปพรรณ 26,650 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,050ขายออกบาทละ 26,150ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ25,574.92 ขายออกบาทละ26,650 บาท ทั้งนี้่ราคาทองคำ ปรับขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 2 ก.ค.