ทองคำ 29 พ.ค. ลดลง 50 บาท

ทองคำ 29 พ.ค. ลดลง 50 บาท

ทองคำเปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท แท่งขาย25,950 รูปพรรณ 26,450 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,750 ขายออกบาทละ25,950 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,286.88ขายออกบาทละ 26,450 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับราคาวันที่ 28 พ.ค.