“ฉัตรชัย ศิริไล”ทำงานเอ็มดีธอส.วาระ2วันแรก

"ฉัตรชัย ศิริไล"ทำงานเอ็มดีธอส.วาระ2วันแรก

คลัง – ธปท. เห็นชอบ ให้ "ฉัตรชัย ศิริไล" ทำงานเอ็มดี ธอส. วาระ 2 วันแรก

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมบริหาร ธอส. เปิดเผยว่า ธอส. ต้องมีผู้นำองค์กรเข้ามาทำงานโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และทำให้คนไทยที่มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่ให้มากที่สุด ซึ่งการทำงานของนายฉัตรชัย วาระแรกที่ผ่านมาทำ 2 เรื่องดังกล่าวได้ดี ทำให้การสานต่อนโยบายมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)

• โครงการบ้านล้านหลัง

• โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

• ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562

• พัฒนาระบบงานหลัก GHB System

• ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย

  • หนี้ประเทศไทยทะลุ7ล้านล้านบาท
  • ก.ล.ต.หาช่องตั้งกองทุนอุ้มตราสารหนี้เครดิตต่ำ

– Application : GHB ALL

– Application : GHBank Smart NPA

– Application : GHBank Smart Booth

– GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ

– เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM

– เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment

• แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้

• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์