ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตชุดใหญ่

ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตชุดใหญ่

ครม.ไฟเขียวลับ ลดภาษีสรรพสามิตชุดใหญ่ ผับ บาร์ อาบอบนวด สนามกอล์ฟ สนามม้า บุหรี่ ได้ถ้วนหน้า

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบวาระลับตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้มีการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการหลายประเภทที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจะต้องมีการออกเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ ซึ่งจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะให้มีผลย้อนหลังไปเมื่อต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ สาระสำคัญ คือ จะให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ผับ บาร์ อาบอบนวด สนามกอล์ฟ สนามม้า รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตจะได้รับการยกเว้นภาษี เป็นระยะเวลา 1 ปี

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีการจ้างงานพนักงานต่อไป หรือไม่มีการเลิกจ้างพนักงานมาก่อน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ซี่งในรายละเอียดจะมีประกาศของกรมสรรพสามิตออกมาขยายความการดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

  • กรุงไทยแนะ3ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุค New Normal
  • กสศ.เปิดรับทุนช่วยแรงงานนอกระบบรับผลกระทบโควิด-19

นอกจากนี้ ยังให้มีการเลื่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้น และภาษียาสูบ ที่จะมีการปรับขึ้นจาก 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2563 โดยให้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ต.ค. 2564 เพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบด้วย

“ขณะเดียวกันร่างกฎหมายจะมีการช่วยบรรเทาภาระการเสียภาษีของสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต และมาพักในเขตปลอดอากร จากเดิมกำหนดว่าต้องเสียภาษีสรรพสามิตภายใน 7-15 วัน แต่ที่ผ่านมามีปัญหาว่าไม่สามารถส่งออกและนำเข้าได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีในส่วนนี้ทั้งที่ยังไม่สามารถขายสินค้าได้ ตรงนี้จะมีประกาศเพื่อขยายเวลาว่ายังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะสามารถนำสินค้าออกไปขายได้” รายงานข่าว ระบุ

นอกจากนี้ ยังจะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการประเภทน้ำผลไม้ จากเดิมที่กำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนผสมผลไม้จริงไม่น้อยกว่า 20% เพื่อจะได้เสียภาษีในอัตราต่ำ จะลดส่วนผสมของน้ำผลไม้ให้เหลือ 10% โดยที่ยังได้อัตราภาษีต่ำเหมือนเดิม เนื่องจากผู้ประกอบการร้องเรียนว่าการมีส่วนผสมของน้ำผลไม้เยอะ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น ซึ่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การขายทำได้ยาก ดังนั้นการลดส่วนผสมของน้ำผลไม้ลง จะช่วยทำให้อายุของผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานขึ้น

“การลดภาษีสรรพสามิตเป็นการลดภาษีชุดใหญ่เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ใช่แต่เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าบาปเท่านั้น โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับจะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ และจะมีประกาศของกรมสรรพสามิตตามออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม” รายงานข่าว ระบุ