‘Spotify’ ชี้ ‘คอนเทนท์เสียง’ สะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่ 

88% เชื่อว่าเสียงเพลงช่วยพวกเขาเชื่อมกับผู้อื่นและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

160146835175

คอนเทนท์เสียงบอก 'ตัวตน”

ประชากรยุคใหม่ของโลกนี้ใช้คอนเทนท์เสียง และเสียงเพลงในการค้นหา แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของชุมชนเล็กๆ ของพวกเขา เชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความคิด ความสนใจในหัวข้อต่างๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน นี่คือข่าวใหญ่สำหรับแบรนด์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อ้างอิงจากกลุ่มความสนใจผ่าน สปอทิฟาย ที่มีระบบสตรีมมิ่งชาญฉลาด เปิดโอกาสให้คอนเทนท์เสียงที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประสบการณ์การฟัง และเชื่อมโยงผู้ฟังเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์

รายงานฉบับนี้ค้นคว้าโอกาสสำหรับนักการตลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจต่างๆ เช่น เค-ป็อป ที่มีผู้สตรีมมากกว่า 500 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียว อีกแง่มุมหนึ่ง เพลงเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสร้างความเป็นหนึ่ง รายงานฉบับนี้ ยังช่วยสร้างความเข้าใจนักการตลาดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถสร้างประโยชน์จากคอนเทนท์เสียง และมีส่วนร่วมกับผู้ฟังตลอดเวลาที่ไม่ได้ติดกับหน้าจอทุกวัน ซึ่งสปอทิฟาย เปิดโอกาสให้แบรนด์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเรียลไทม์

สปอทิฟาย ขับเคลื่อนตามโลกที่เปลี่ยน

สำหรับการสำรวจในไทย สปอทิฟาย พบว่า 82% กล่าวว่า พวกเขาคาดหวังว่าแบรนด์จะเป็นส่วนหนึ่งของการโต้เถียง เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงแสดงบทบาทที่มีความหมายต่อสังคม ขณะที่ 77% เชื่อว่าแบรนด์มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมบนพื้นฐานของความสนใจ และความหลงไหลที่ผู้คนมีร่วมกัน นอกจากนี้ 70% คิดว่าท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขาในโลกดิจิทัล รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย

“แจน-พอล เจฟฟรีย์” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ สปอทิฟาย กล่าวว่า เมื่อเกิดโอกาสสำคัญทางวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลก จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนสปอทิฟายด้วย และสิ่งเหล่านี้ปรากฏเด่นชัดในปีนี้ 

“สำหรับรายงาน Culture Next เราหวังอธิบายเทรนด์ที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นเจนแซด และรุ่นมิลเลนเนียล เพื่อเป็นตัวช่วยแก่แบรนด์เพื่อเชื่อมต่อ และสร้างพลังแก่ผู้ฟัง พลังของสปอทิฟายด์ คือ การสร้างบริบท เพื่อให้คอนเทนต์ต่างๆ มีความหมายในตัวเอง ผู้คนต่างใช้คอนเทนต์ของเราเพื่อประกอบในทุกกิจกรรมที่พวกเขาทำในการใช้ชีวิต และการทำความเข้าใจว่าประชากรรุ่นเจนแซด และรุ่นมิลเลนเนียลค้นหาตัวตน ทำให้เราเข้าใจบทบาทของคอนเทนท์เสียงในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้” 

หลังเปิดตัวในประเทศสวีเดนไปในปี 2551 สปอทิฟาย ได้พลิกโฉมวงการดนตรี และเปลี่ยนวิถีการฟังเพลงของผู้คนให้ไม่เหมือนเดิม ปัจจุบัน สปอทิฟาย คือ หนึ่งในบริการมิวสิคสตรีมมิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้ 299 ล้านคน เป็นสมาชิก สปอทิฟาย พรีเมียม มากกว่า 138 ล้านคน ใน 92 ประเทศทั่วโลก