New S-Curve ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หนุนเศรษฐกิจไทยยุคนิวนอร์ม

New S-Curve ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หนุนเศรษฐกิจไทยยุคนิวนอร์ม

บางกอกโพสต์ ร่วมกับ หอการค้าไทย สสปน. คิกออฟงานสัมมนามิติใหม่ "อุตสาหกรรมอนาคต New S-Curve" ซีซัน 2 รวม "กูรู" แถวหน้าของไทย อัพเดทเทรนด์อุตสาหกรรรมรับเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคต ผ่านแพล็ตฟอร์มออนลไน์เจาะผู้ร่วมรับชมกว่า 10 ล้านราย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาออนไลน์ 5 อุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve Season 2 ต่อเนื่องจากการจัดงาน 5 First S-Curve Virtual Conference Season 1 โดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) TCEB โพสต์ทูเดย์ และ บางกอก โพสต์ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักธุรกิจและเอสเอ็มอี เข้ารับชมและติดตามมากกว่า 10 ล้านราย

สำหรับการจัดงานสัมมนาออนไลน์ 5 หัวข้ออุตสาหกรรมใหม่ Season 2 ในครั้งนี้ ผู้จัดฯ ได้เตรียมนำเนื้อหา อีก 5 ซีรีย์ คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (BIOFUELS AND BIOCHEMICALS) โดยจะเริ่มดำเนินการถ่ายทอดสด(ไลฟ์) ผ่านช่องทางดิจิทัล แพล็ตฟอร์ม แฟนเพจบางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และ ซิปอีเวนต์ ซีรีย์แรกในวันที่ 30 พ.ย. นี้

นายกลินท์ กล่าวว่าอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคที่เชื่อมโยงทั้งตลาด โลจิสติกส์ และแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง First s-curve และ New S-curve จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมอันหมายถึงการเพิ่มรายได้ของประชากรได้มากขึ้น

“หอการค้าไทยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศทั้งจากภูมิภาคและสมาคมการค้า มีสมาชิกกว่า 100,000 ราย มีนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็น Supply Chain ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเห็นโอกาสในการขยาย ปรับปรุง และการต่อยอดของธุรกิจ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป” นายกลินท์ กล่าว

นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการรวมพลังในการดำเนินงานและผสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแต่ละสาขาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องนำไปเสริมสร้างองค์ความรู้ ต่อยอด และพัฒนาการดำเนินกิจการ รวมทั้ง ส่งเสริมธุรกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และก้าวเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล สอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ผลักดันการเติบโตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาไทยแลนด์ 4.0

  • ม๊อบเขย่าการเมือง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นฯวูบในรอบ 5 เดือน
  • เทรนด์โปรตีนพืชกำลังมาแรง ส่องโอกาสส่งออกอาหารในวิกฤตโควิด

MICEเครื่องมือส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. (TCEB) กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ยังคงเป็นการสัมมนาในรูปแบบ New Normal กล่าวคือ ยังคงให้ความสำคัญเรื่อง social distancing ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญในเนื้อหาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะทั้ง 5 กลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าว ล้วนเข้ามาขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี และ TCEB ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นตลาดและเพิ่มค่าใช้จ่าย ส่งเสริมกลุ่มองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการจัดงานประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น กระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ไลฟ์สัมมนาออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมายพร้อมเพรียง

นางศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ Senior Executive Vice President บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้จัดงานทุกฝ่าย ด้วยเห็นความสำคัญถึงการจัดงานสัมมนา 5 First S-Curve Virtual Conference อันเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อผู้ประกอบการเอกชน ภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ที่ให้ความสนใจด้านเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในสภาวะ New normal ที่ทุกคนต่างกำลังมองหาทางออกทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดงานสัมมนาออนไลน์ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) Season 2 ได้ในวันที่ 30 พ.ย. ‘63, 4 ธ.ค.’63, 16 ธ.ค ‘63, 14 ม.ค ’64 และ 28 ม.ค. ‘64 ผ่านช่องทาง Facebook/Post Today,Facebook/Bangkokpost และเว็บไซค์ www.zipeventapp.com ได้ระหว่างเวลา13.00 – 16.30 น. นี้ และยังสามารถรับชมการจัดงานฯย้อนหลังในช่องทางดังกล่าว ด้วยเช่นกัน หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.posttoday.com

รัฐ-เอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ: การแถลงข่าวจัดงาน สัมนาอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve : Season 2 (Virtual Conference) วุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ สราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก (สสปน.) กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย, ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ Senior Executive Vice President Bangkok Post Plc. สุรชัย จันทรโรจน์วานิช รองประธานกรรมการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจฯ , เฉลิม เยี่ยงศุภพานนท์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย, ภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย