2022-07-03

#ChiangMaiPride2022 ชาว LGBTQ+ เชียงใหม่พาเหรดหนุนสิทธิเท่าเทียม

By Abdul

ผู้สนับสนุนสิทธิกลุ่มคนเพศหลากหลาย LGBTQ+ ใน จ.เชียงใหม่ เดินขบวนสนับสนุนการให้สิทธิคนทุกเพศอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่เรื่องการสมรส เรื่อยไปจนถึงการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการทางเพศ เมื่อวันอาทิตย์ (3 ก.ค.)

ผู้ร่วมงานหลายคนโบกธงสีรุ้ง หลายคนแต่งตัวที่สะท้อนตัวตนของตัวเอง ทั้งยังมีขบวนรถติดตั้งเครื่องเสียงมาให้ความบันเทิงระหว่างการเดินขบวนที่เริ่มตั้งแต่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ ผ่านไนท์บาซาร์ ก่อนสิ้นสุดที่ลานหน้าประตูท่าแพเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.

นอกจากประชาชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ แล้วยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงใหม่ จากพรรคเพื่อไทยมาร่วมเดินขบวนด้วย คือ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. เขต 3 (อ.สันกำแพง อ.แม่ออน และ อ.ดอยสะเก็ด) และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เขต 6 (อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง) มาร่วมเดินขบวนด้วย

/ Komkrit Duangmaneeส.ส. เพื่อไทยร่วมเดินขบวนสนับสนุนสิทธิกลุ่มคนเพศหลากหลาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565

ด้านพรรคก้าวไกลก็ส่งตัวแทนมาร่วมเช่นกัน

/ Komkrit Duangmaneeตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ร่วมเดินขบวน #ChiangMaiPride2022 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565

อย่างไรก็ตาม การเดินขบวนครั้งนี้ไม่พบว่ามีผู้มีชื่อเสียงด้านอื่นๆ หรือผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มาร่วมมากนัก

ส่วนจุดสิ้นสุดที่ลานประตูท่าแพก็มีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ได้ร่วมรับชมและร่วมสนุก