BGRIM กู้ กรีน โลน 5.6 พันล้าน ลุยโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม

BGRIM กู้ กรีน โลน 5.6 พันล้าน ลุยโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม

BGRIM – เอดีบี ลงนามเงินกู้สีเขียว 5,677 ล้านบาท เดินหน้าโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ชี้เป็นเงินกู้สีเขียวนรายแรกในภูมิภาค ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรระยะยาว

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ เอดีบี และ บริษัท Phu Yen TTP (Phu Yen JSC) ได้ลงนามเงินกู้ Green Loan (กรีนโลน) 5,677 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ขนาด 257 เมกะวัตต์  ใน ฮว่า ฮอย จังหวัดฟูเอี้ยน ประเทศ เวียดนาม โดยเป็นเงินกู้สีเขียวที่ได้รับการรับรองครั้งแรกของประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ Phu Yen JSC ถือหุ้นโดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ Truong Thanh Viet Nam Group Joint Stock Company (TTVN) ในสัดส่วนร้อยละ 20  โดยการจัดหาเงินทุนประกอบด้วยเงินกู้ 27.9 ล้านดอลลาร์จากเอดีบี และ เงินกู้รวม 148.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก (เงินกู้ B loan) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) จากประเทศจีน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

รวมไปถึงการจัดสรรเงินกู้ 9.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Private Infrastructure Fund (LEAP)  ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวยังได้รับการรับรองจาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นเงินกู้สีเขียวรายแรกในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในเงินกู้พลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศเวียดนาม ได้เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเริ่มรับรู้รายได้ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี  ซี่งถือเป็นโครงการสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม รวมทั้งกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเวียดนามอีกด้วย

  • “ฮาราลด์ ลิงค์” นำทัพ บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่าเพื่อความยั่งยืน ผนึกกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกสวนป่า ปลูกกล้าไม้ทรงปลูก “ต้นราชพฤกษ์-ต้นนนทรี”
  • CKPower ขายหุ้นกู้น้ำงึมหมดเกลี้ยง

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  เป็นอีกครั้งที่ทางบริษัทได้บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นที่เน้นเรื่องการการพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งครั้งแรกคือพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) ตัวแรกในประเทศไทย และครั้งนี้ถือเป็นการนำแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลมาประยุกต์ใช้การทำธุรกรรมเงินกู้สีเขียว (Green Loan) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในเวียดนาม และช่วยส่งเสริมให้เกิดตลาดเงินกู้สีเขียวในภูมิภาค อีกทั้งการทำธุรกรรมสีเขียวนี้ เป็นไปตามนโยบายความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

ด้าน นายแจ็คกี้ บี. ซูตานิ ผู้อำนวยการแผนกการเงินโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักปฎิบัติการภาคเอกชนของเอดีบี กล่าวว่า เอดีบีมุ่งมั่นและยืนยันที่จะสนับสนุน บี. กริม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนพันธมิตรและคู่ค้าที่สำคัญที่สุดที่ได้ขยายธุรกิจไปสู่เวียดนามในระยะยาวและการพัฒนาธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน  และยังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ TTVN เป็นครั้งแรก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 123,000 ตันต่อปี และโรงไฟฟ้าจะรองรับความต้องการไฟฟ้าของเมือง กว๋างหงาย และญาจาง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบในภูมิภาคซึ่งนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม