ไม่ต้องรีบ!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ลด 40 สต. ดีเซลคงเดิม

ไม่ต้องรีบ!!! พรุ่งนี้เบนซิน-โซฮอล์ลด 40 สต. ดีเซลคงเดิม

PTT Station และบางจาก  ประกาศ ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผลวันที่ 19 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 28.86 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 21.45 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 19.94 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 21.18 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 17.79 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 22.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 19.89 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 19.64 บาทต่อลิตร , ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 27.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร