ไฟเขียว ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม 13 สาขาอาชีพช่าง

ไฟเขียว ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม 13 สาขาอาชีพช่าง

เคาะแล้ว กับการกำหนดเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มแรงงาน 13 สาขาอาชีพ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นชอบ กับการกำหนดเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มแรงงาน 13 สาขาอาชีพ แล้ว โดย 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

1. กลุ่มช่างอุตสาหการ ได้แก่

• ช่างกลึง อัตราค่าจ้าง 460 – 630 บาท/วัน

• ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่าจ้าง 470 – 675 บาท/วัน

• ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน

• ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่าจ้าง 465 – 630 บาท/วัน

2. กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่

• ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

• ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

  • สะกิดแผลเราชนะ ทำประชาชนเหมือนชนชั้นขอทาน
  • เร่งกยศ.ปล่อยกู้เด็กรองรับ10อุตสาหกรรมใหม่

• ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)อัตราค่าจ้าง 450 – 540 บาท/วัน

• ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและการแสดงสินค้า (MICE) อัตราค่าจ้าง 440 บาท/วัน

• ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน

3. กลุ่มช่างเครื่องกล ได้แก่

• พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

• พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน

• ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน

• ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน

ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรมสอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถและการจ้างงานในตลาดแรงงาน