ไฟเขียวใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบแรกแสนล้าน

ไฟเขียวใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบแรกแสนล้าน

ชงครม. ไฟเขียวใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบแรกแสนล้าน วันที่ 8 ก.ค. นี้

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 ก.ค. นี้ สศช. จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ในรอบแรกจำนวน 213 โครงการ เป็นวงเงิน 1.01 แสนล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองจะกำลังพิจารณาลดวงเงินในแต่ละโครงการให้ได้มากที่สุด คาดว่าสุดท้ายจะเหลือวงเงินที่ให้ ครม. เห็นชอบอยู่ที่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้โครงการรอบแรกจะทำให้เกิดการจ้างงาน 4 แสนราย ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจอย่างน้อย 2 รอบ ซึ่งไม่ได้คาดหวังจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการประคองสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงมากกว่า

สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติรอบแรก เช่น

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา

2. โครงการจ้างงาน นักศึกษา คนในพื้นที่ 7 หมื่นตำแหน่ง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยให้จ้าง 2 คน ต่อ 1 ตำบล เงินเดือน 1.5 หมื่นบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

  • "หมอทวีศิลป์" ตอบชัด ทำไมผ่อนคลายเฟส 5 ต้องคุมเข้ม ย้ำเปิดประเทศรับต่างชาติเฉพาะกลุ่ม
  • "สมคิด" เอาจริงลงทุนPPPไม่ขยับให้ยกเลิกไปเลย

3. จ้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 1.5 หมื่นตำแหน่ง ซึ่งจะมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้เป็นผู้ชำนาญการพิเศษดูแลผู้สูงอายุ เพื่อท้องถิ่นจะรับเป็นพนักงานต่อไป

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างคนดูแลพื้นที่ปลูกป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง จำนวน 9,000 ราย

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจ รายตำบล โดยส่งนักศึกษา และอาจารย์ ลงไปในพื้นที่ 3,000 ตำบล เพื่อไปคิดและยกระดับเศรษฐกิจในตำบาล ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว เรื่อการเกษตร เป็นต้น

5. โครงการให้เงินกองทุนหมู่บ้าน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น พัฒนาสมุนไพร ทำโรงงานแปรรูปยางพารา โรงสีชุมชน ซึ่งทาง สศช. จะเสนอให้ ครม. กันเงินในส่วนของ 4 แสนล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านแห่งละ 2 แสนบาท นายทศพร กล่าวว่า การเสนอโครงการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ให้ ครม. เห็นชอบจะมี 3 รอบแรก รอบแรกในวันที่ 8 ก.ค. นี้ รอบที่สองเดือน ส.ค. และรอบที่ 3 เดือน ก.ย. โดยลาสุดมีโครงการที่เสนอเข้ามา 4.64 หมื่นโครงการ วงเงิน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มรายได้ในชุมชน ส่วนโครงการที่ผู้รับเหมาได้ประโยชน์จะไม่ผ่านการพิจารณา

สำหรับเงินกู้ที่จะให้กับกองทุนเอสเอ็มอี ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อไปช่วยผู้ประกอบตัวเล็กเข้าไม่ถึงเงินทุนจากสถาบันการเงิน จะไม่ใช้เงินจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาท แต่จะไปใช้เงินกู้ในส่วนของเยียวยาเศรษฐกิจ 6 แสนล้านบาท ที่ตอนนี้มีวงเงินเหลือ 1.9-2 แสนล้านบาท ส่วนกองทุนเอสเอ็มอีจะขอเงิน 5 หมื่นล้านบาท หรือ ไม่ ตอนนี้รอกระทรวงการคลังเสนอวงเงินมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอยู่