2021-03-09

ไฟเขียวเพิ่มเงินประกันรายได้ชาวนา 3.8 พันล.-ขยายสินเชื่อชะลอขาย

By Praew

ครม.แจกเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มอีก 3,838 ล้านบาท พร้อมขยายวงเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าว

น.ส.รัชดา  ธนาดิเรก  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64 รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเพิ่มจากเดิมที่ครม.เคยอนุมัติไปแล้ว เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 จำนวน 46,807 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว จำนวน 1.1 แสนครัวเรือนและกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้ ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

ทางครม.ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 4,504 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไปแล้ว เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19,826 ล้านบาท รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 24,331 ล้านบาท

  • ครม.แก้ม33เรารักกัน ยืนยันใช้เงินได้ถึง31พ.ค.
  • ครม.เบรกเที่ยวด้วยกันเฟส3 ให้ไปแก้โกงให้ได้ก่อน

ขณะเดียวกันยังขยายปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 3.2 แสนตันข้าวเปลือก เพิ่มจากเดิมที่กำหนดไว้ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมเป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก และขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากู้โครงการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ส่วนภาคใต้จะขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยยังคงยึดหลักการเดิมคือ เกษตรกรที่เก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางของตนเองจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวอัตรา 1,500 บาทต่อตันข้าวเปลือก 

สำหรับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลือกเข้าโครงการได้รับอัตรา 1,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก และเกษตรกรผู้ขายข้าวจะได้รับอัตรา 500 บาทต่อตันข้าวเปลือก

ด้านผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ทาง ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 210,488 ราย รวมสินเชื่อจำนวน 10,449 ล้านบาท และมีปริมาณข้าวเปลือก จำนวน 1.04 ล้านตัน