ไฟเขียวลงนามกลุ่มบีบีเอส ลุยสนามบินอู่ตะเภา 19 มิ.ย.

ไฟเขียวลงนามกลุ่มบีบีเอส ลุยสนามบินอู่ตะเภา 19 มิ.ย.

สกพอ.เตรียมลงนามสัญญากลุ่มบีบีเอส ลงทุนเมืองการบินภาคตะวันออก 2.9 แสนล้าน รัฐตั้งเป้ารับรายได้ 3.05 แสนล้านบาท ในระยะ 5 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 รับทราบผลการคัดเลือกเอกชน ผู้จะร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองบินภาคตะออก ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture)ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสนอผลตอบแทน ทั้งค่าเช่าและผลตอบแทนขั้นต่ำให้กับรัฐสูงที่สุด โดยให้สำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน โดยจะกำหนดวันลงนามต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการคัดเลือกเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างทางวิ่ง หรือ รันเวย์ที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แต่ห้ามไม่ให้ลงนามกับเอกชนจนกว่าผลการศึกษาอีไอเอ จะแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณ 390 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการอุตุนิยมวิทยาการบินโดยจัดสรรในปีงบประมาณต่อไป 2564-66 อนุมัติงบประมาณปี 2564 วงเงิน 468 ล้านบาท ให้กองทัพเรือเพื่อดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน และอนุมัติงบกลาง ปี 2563 วงเงิน 31.2 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรื้อระบบสายไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

  • เปิดกม.ลูกภาษีที่ดินปลูกต้นไม้อะไรให้เสียภาษีที่ดินทำเกษตร
  • ครม.ไฟเขียวหั่นภาษีดิน90%

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นการพัฒนาในพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา โดยมี 6 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3, ศูนย์ธุรกิจการค้าและขนส่งภาคพื้นดิน,ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน,เขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ และศูนย์ฝึกอบรมการบิน

ทั้งนี้เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมูลค่า 2.9 แสนล้านบาท ประเมินว่ารัฐจะได้รับผลตอบแทนทางการเงิน(ค่าเช่าที่ดิน ส่วนแบ่งรายได้) คิดในมูลค่าปัจจุบัน 3.05 แสนล้านบาท รายได้ภาษีอากร 6.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มการจ้างงาน 15,600 ตำแหน่งต่อปี ในระยะ 5 ปีแรกโดยผู้ได้รับสัมปทาน คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) ประกอบไปด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

แหล่งข่าวจากกองทัพเรือ กล่าวว่า กำหนดหนดการร่วมลงนามระหว่าง สกพอ. กับกลุ่มกิจการร่วมค่าบีบีเอส จะมีขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ทำเนียบรัฐบาล