ไฟเขียวร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน เข้าโครงคนละครึ่ง

ไฟเขียวร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน เข้าโครงคนละครึ่ง

ครม. ปลดล็อก ให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน เข้าโครงคนละครึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.รับทราบรายงานคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เงินกู้พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของ 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. เห็นชอบโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1,601 ล้านบาท

  • วอน ร้านคนละครึ่ง อย่าขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบ
  • คลังโต้คนละครึ่งลงทะเบียนไม่ทันเข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนไม่จริง

2. เห็นชอบโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน 176 ล้านบาท

3. เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดมาตรการคนละครึ่ง ตามมติ ครม. ที่เคยอนุมัติไปแล้ว โดยให้ขยายขอบเขตร้านค้า จากเดิมที่ให้ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านทั่วไป ที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ โดยขยายให้ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าโครงการคนละครึ่งได้ เป็นการช่วยร้านค้าที่มีความสำคัญกับวงจรเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้น