2021-03-16

ไฟเขียวกฟผ.ต่ออายุเงินกู้เครดิตไลน์ปีละ1หมื่นล.เสริมสภาพคล่อง

By Praew

ครม.อนุมัติต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นกฟผ.3 ปี วงเงิน 1 หมื่นล้านต่อปี เงื่อนไขดอกเบี้ยต่ำสุด รองรับภาระรายจ่ายที่สูงขึ้นจากค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายจากนโยบายภาครัฐ

นายอนุชา  บูรพชัยศรี   โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)วงเงินปีละ 1 หมื่นล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย  เงินกู้เบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน  การทำTrust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan)  โดยให้พิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบต้นทุนต่ำที่สุดตามดอกเบี้ยตลาด

  • ด่วน!!! กฟผ.พบลูกจ้างเหมาบริษัท 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19
  • นิสสัน จับมือ กฟผ.เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ทางกระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานรายงานในที่ประชุมว่า วงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของ กฟผ. ที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบไว้ จะหมดอายุลงในวันที่ 11 ก.ย.2564 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ดังกล่าวเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ  โดยจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนที่สูงมากในการดำเนินงาน โดยมีรายจ่ายประจำที่ต้องชำระ ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายลงทุน และอื่น ๆ

รวมทั้งรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ซื้อกระแสไฟฟ้ารายใหญ่บางราย ทำให้ส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสด ขณะที่รายได้จากค่าไฟฟ้าหรือค่าขายไฟฟ้าที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้