“ไพรินทร์” ยื่นหนังสือลาออกจากบอร์ดปตท.มีผล 1 พ.ค..นี้

"ไพรินทร์" ยื่นหนังสือลาออกจากบอร์ดปตท.มีผล 1 พ.ค..นี้

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง"ไพรินทร์ "ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เหตุมีภารกิจอื่นที่ต้องไปดำเนินการ เริ่มมีผล 1 พ.ค.64

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งว่า ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการปตท.เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายไพรินทร์ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทปตท. ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2563 แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ซึ่งยังมีระยะเวลาทำงานในตำแหน่งกรรมการปตท.อีก 7 เดือน  เนื่องจากพ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8  ก.ค.2564