2021-06-07

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย 235 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงแคมป์คนงาน

By Abdul

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว เรื่อง “การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 ในประเทศไทย” ผ่านทาง facebook live กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย สะสมในประเทศไทยแล้ว จำนวน 235 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และกระจายในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ จำนวน 206 ราย

-อุดรธานี จำนวน 17 ราย

-พิษณุโลก จำนวน 2 ราย

-สระบุรี จำนวน 2 ราย

-นนทบุรี จำนวน 2 ราย

-นครราชสีมา จำนวน 2 ราย

-ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย

-อุบลราชธานี จำนวน 1 ราย

-สมุทรสงคราม จำนวน 1 ราย

-บุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย