ไขเคล็ดลับการจัดการ ‘ธุรกิจครอบครัว’ และ ‘ธุรกิจขนาดกลาง’

เคพีเอ็มจี เผยเคล็ดลับแนะแนวทางให้ธุรกิจครอบครัว และธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทย สร้างความเติบโตให้ธุรกิจในปัจจุบัน

เคพีเอ็มจี ได้ออกชุดเคล็ดลับเพื่อแนะแนวทางให้ธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางในประเทศไทยสามารถดำเนินการและสร้างความเติบโตของธุรกิจตนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของปัจจุบันได้

ผู้ที่เชี่ยวชาญที่มาเปิดเผยเคล็ดลับในครั้งนี้ คือ ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลาง เคพีเอ็มจีประเทศไทย สุรยศ เชื้อพานิช กรรมการบริหารฝ่ายปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจีประเทศไทย และ อวยชัย สุขวงค์ กรรมการบริหารฝ่ายภาษี เคพีเอ็มจีประเทศไทย

สำหรับธุรกิจครอบครัวและผู้ประกอบการที่กำลังต้องการที่จะควบรวมและซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition – M&A) และการลงทุนทางธุรกิจนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาได้ ผู้ประกอบการควรจะเข้าใจว่าในกระบวนการ M&A มีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละขั้นตอนเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไร

ตั้งแต่ขั้นตอนก่อน M&A ขั้นตอนการทำ M&A และขั้นตอนหลังทำ M&A เพื่อที่จะขจัดเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ธุรกิจและผู้ประกอบการต้องรู้วัตถุประสงค์ในการทำ M&A ที่ชัดเจน และต้องรู้จักอีกฝ่ายที่จะทำการซื้อขายกิจการด้วย จะต้องมีการตรวจสอบสถานะ ในเรื่องของการเงิน ภาษี กฎหมาย และเรื่องของการบริหารจัดการด้วย การกำหนดราคาซื้อกิจการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจจะเตรียมความพร้อมในการทำ M&A นั้น จำเป็นจะต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบที่ตามมาต่อการขยายธุรกิจ การวางแผนการบริหาร รวมไปถึงการเสียภาษีที่มีประสิทธิภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากฎหมายทางด้านภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • พิพากษาแก้ 4 จำเลย คดีระบายข้าว 'จีทูจี' ร่วมชดใช้จาก 1.6 หมื่นล้าน เป็น 2 หมื่นล้าน

  • ‘ชวนคิด’ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สูตร ‘IMET MAX’

  • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ติตตามความรู้และคำแนะนำสำหรับธุรกิจครอบครัวและธุรกิจขนาดกลางในตอนต่อไปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้ที่ https://home.kpmg/th/