2021-07-05

โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดจอง “โมเดอร์นา” วันนี้ 08.30 น. โดสละ 1,500 บาท

By Abdul

วานนี้ (4 กรกฎาคม) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนประชาชนสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกยี่ห้อ โมเดอร์นา (Moderna)

โดยเริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

สำหรับค่าวัคซีน+ค่าบริการฉีด ราคา 1,500 บาทต่อโดส วัคซีนมีจำนวนจำกัด

กรณีจองในนามองค์กรจำนวนตั้งแต่ 100 โดสเป็นต้นไป โปรดติดต่อศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี อีเมล์ vipatavee@gmail.com

รายละเอียดและช่องทางการสั่งจอง  คลิกที่นี่