2021-11-10

โฟมพิษลอยเต็มแม่น้ำยมุนาในอินเดีย ชาวบ้านไม่สน ลงอาบฉลองเทศกาลฉัฐบูชา

By Abdul

โฟมพิษปริมาณมากปกคลุมผิวหน้าของแม่น้ำยมุนา ช่วงที่ไหลผ่านใกล้กรุงนิวเดลี ของอินเดีย เมื่อวันพุธ (10 พ.ย.) คาดว่าเกิดจากการทิ้งน้ำปนเปื้อนสารเคมีของโรงงานและน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำโดยตรง

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นว่าฟองดังกล่าวมีระดับแอมโมเนียและฟอสเฟตสูงมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังได้

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ดังกล่าวต่างเดินหน้าลงไปอาบและใช้แม่น้ำในการฉลองเทศกาลฉัฐบูชา เพื่อบูชาเทพเจ้าดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

ด้านสำนักข่าว เพรส ทรัสต์ ออฟ อินเดีย รายงานว่า รัฐบาลใช้เรือ 15 ลำตักโฟมออกจากแม่น้ำแล้ว แต่ผู้เชื่ยวชาญกลับมองว่าไม่น่าจะช่วยอะไรเพราะแม่น้ำก็ปนเปื้อนด้วย