‘โนเกีย’ ชี้ช่องประยุกต์ 5จี ขับเคลื่อนอุตฯ 4.0 ของไทย

5จี จะเป็นเทคฯ สำคัญทำให้เครื่องมือเครื่องจักรทำงานผสานร่วมกับโลกดิจิทัลได้

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเศรษฐกิจในยุค 4.0 มีศักยภาพ และความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรม โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในการแข่งขันการพลิกโฉมทางด้านดิจิทัล และเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของภูมิภาคที่ให้บริการ 5จี ถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้วงของการระบาดของโควิด-19

“เดวิด ออกซฟอร์ด” ผู้อำนวยการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า โนเกียได้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการด้านการสื่อสารของไทย สามารถช่วยสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างไร โดยมุ่งประเด็นไปที่การให้บริการ 5จี ที่มีความสามารถในด้านความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ น่าเชื่อถือได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพคงที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว และการเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเชิงดิจิทัลปริมาณสูงขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

‘5จี’ช่วยโควิด-ไทยตลาดสำคัญโนเกีย

“โนเกีย เป็นพันธมิตรที่ถูกคัดเลือกจากผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ ในการรังสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ที่ปฎิรูปชีวิตผู้คน ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี 5จี โนเกียเป็นเพียงบริษัทเดียวในปัจจุบันที่มีโซลูชั่น 5จี ครบวงจรประสิทธิภาพสูงที่มีให้บริการทั่วโลก และมุ่งเน้นไปที่โอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมยุค 4.0 จนถึงปัจจุบันนี้ โนเกียมีดีลการค้า 5จี เชิงพาณิชย์ จำนวน 90 ฉบับ และเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ในเครือข่าย 5จี ที่ดำเนินการจริงแล้ว (live) จำนวน 34 เครือข่ายทั่วโลก”

ออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า เทคโนโลยีของโนเกีย ยังถูกประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสถานการณ์โรคโควิด-19  มีการใช้โซลูชั่นการสื่อสารของโนเกีย เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา โดยการใช้โซลูชั่นคลาวด์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษา สร้างระบบสื่อสารเชื่อมโยงห้องไอซียู เครื่องช่วยหายใจ และเตียงผู้ป่วย ให้สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ และให้การฝึกอบรมทางไกลแก่บุคลากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

‘ไทย’ ตลาดยุทธศาสตร์โนเกีย 

“ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของโนเกีย ซึ่งโนเกียมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารของประเทศไทยมากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่การวางเครือข่าย 2จี 3จี และ4จี ทั่วประเทศ โนเกียมุ่งนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อ และเน้นตอบสนองการใช้งานอุตสาหกรรมยุค 4.0 ขณะที่ เล็งเห็นศักยภาพอันมหาศาลในการใช้งาน 5จี ในองค์กรและกิจการต่างๆ ในไทย และมั่นใจว่าโนเกียมีทรัพยากร เทคโนโลยี และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรในประเทศได้” 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยุค 4.0 จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่ง 5จี จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการทำให้เครื่องมือเครื่องจักรทำงานผสานร่วมกับโลกดิจิทัลได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การจะไปสู่จุดนั้น องค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายส่วนตัวระดับอุตสาหกรรม ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพคงที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว และมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์

หนุนองค์กรเร่งสปีดรับศก.ยุคใหม่

รวมถึงตัวอย่างเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ เช่น การควบคุมตรวจจับอุณหภูมิตู้สินค้าแช่เย็น อายุของสินค้า การควบคุมกระบวนการผลิตและจัดการขั้นตอนการทำงาน และการตรวจจับวิเคราะห์โดยใช้วีดีโอ การเข้าไปมีบทบาทในการพลิกโฉมสาธารณูปโภค เช่น ทำให้ฟาร์มพลังงานลมเชื่อมต่อกันได้ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ในการอบรมบุคลากรภาคสนามและการสร้างห้องควบคุมเสมือนจริง เป็นต้น 

“ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไทยได้แสดงความพร้อมไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่โดยการเริ่มใช้งานระบบ 5จี ท่ามกลางวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่โลกเผชิญอยู่ ซึ่งโนเกียเคียงข้างไทยในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอด การเข้าสู่ยุค 5จี จึงมุ่งหวังที่จะนำเสนอเครือข่ายที่ช่วยให้เกิดการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล และการใช้งานแอพพลิเคชันของอุตสาหกรรม 4.0 เราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและลูกค้าองค์กรของเราในการเร่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่โดยการนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้าล้ำสมัยมาการปรับใช้กับกระบวนการทางธุรกิจ” ออกซฟอร์ด กล่าว