2022-09-21

โฆษกกองทัพเรือ ขออภัยเหตุ “ใบมรณบัตร” รพ.ในสังกัด กลายเป็น “ถุงขนมโตเกียว”

By Abdul

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณี ถุงขนมโตเกียวจากใบมรณบัตร พร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พล.ร.ท. ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า ถุงกระดาษที่ใส่ขนมโตเกียวทำมาจากเอกสารประวัติผู้ป่วย รวมถึงใบรับรองการเสียชีวิตหรือใบมรณบัตร ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังว่าเป็น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ว่า จากการตรวจสอบกับทาง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้รับคำชี้แจงว่า โดยปกติเวชระเบียนผู้ป่วยนอกจะถูกบันทึกผ่านทางระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามมีเวชระเบียนบางส่วนที่แพทย์ยังจำเป็นต้องบันทึกลงในกระดาษ

ซึ่งในส่วนของเวชระเบียนส่วนที่บันทึกลงกระดาษ จะถูกจัดเก็บที่แผนกเวชระเบียนและห้องใต้ดินที่เตรียมไว้รองรับการจัดเก็บพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเวชระเบียนกลุ่มดังกล่าวสะสมจำนวนมากขึ้น จะถูกส่งต่อไปยังจุดพักรอนอกอาคารโรงพยาบาลเพื่อเผาทำลาย ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นเหตุมาจากระบบการจำกัดการเข้าถึงที่ไม่รัดกุมเพียงพอบริเวณจุดพักรอทำลาย ส่งผลให้เวชระเบียนบางส่วนถูกนำออกไปนอกโรงพยาบาลโดยบุคคลภายนอก โดยในขณะนี้ผู้บริหารของโรงพยาบาลกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกัน และได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

“กองทัพเรือ ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการและกำชับ ให้ทุกโรงพยาบาลของกองทัพเรือ กำหนดมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก”