‘โคเวสโตร’ สร้าง ‘ชีวิตยั่งยืน’ เปิดพื้นที่ปลุกพลังเจนวาย

IDC 2020 เวทีแจ้งเกิด“เมกเกอร์”(maker) หรือ“นักสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถด้านการคิดเชิงนวัตกรรม ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ปลุก“พลังคนรุ่นใหม่”ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์

ความพิเศษของเวทีนี้อยู่ที่ “โจทย์” กำหนดจากประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คนและครัวเรือน ส่งต่อให้เยาวชนนักศึกษาขบคิดผ่านไอเดียนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาสู่วิธีการแก้ปัญหา (Solution) ส่งเสริมการใช้ชีวิตให้สะดวกและดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุด ท้ายที่สุดแล้วไอเดียนั้นๆ ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การผลิตเพื่อใช้งานจริง และหากสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จะถือเป็นการผลักดันสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพได้อีกทางหนึ่ง

ปลูกสำนึกพลเมืองโลกรุ่นใหม่

เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทสนับสนุนกิจกรรมโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ช่วยสร้างประโยชน์ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่คนรุ่นใหม่ ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโลกที่สดใสและน่าอยู่ต่อไปในอนาคต 

159905379394

“เราเผชิญกับความท้าทายมากมาย อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของจำนวนประชากร การขยายของพื้นที่ชุมชนเมือง รวมถึงการเข้ามาของดิจิทัลและวิถีใหม่ที่โลกจะต้องพบเจอ ดังนั้น เพื่อให้สามารถยังคงอยู่ในโลกอย่างมีความสุข จึงต้องมองหานวัตกรรมที่จะส่งเสริมความยั่งยืนในเมือง ที่อยู่อาศัยและสังคม”

กวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน โครเวสโตร กล่าวเสริมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 1.มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 2.สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริงและก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต

159905386811

                                                

และ 3. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษา พัฒนานักคิด และไอเดียเชิงนวัตกรรม การตระหนักรู้และลงมือทำให้กับเยาวชนไทย คาดว่าจะก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน โดยเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปวส.ทุกสาขาวิชา สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค.นี้ผ่านทาง www.covestro.co.th/idc

ส่วนทีมชนะเลิศ IDC 2019 มาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับผลงาน “คารูอิ ทรัค” (Karui Truck) ชุดเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวัยประถมตอนต้นอายุ 7-9 ปี และเด็กบกพร่องทางการมองเห็น โดยนำรถบรรทุกมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสื่อถึงการก่อสร้างที่จะต้องอาศัยกระบวนการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เล่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต

159905388929

โคเวสโตรสนับสนุนการผลิตและส่งมอบชิ้นงานให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและโรงเรียนเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเรียบร้อยแล้ว เช่น โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง ปทุมธานี

  • 'สมศักดิ์' แจงคดี 'เสี่ยเบนซ์ชนฟอร์ด' เข้าเกณฑ์พักโทษปล่อยตัว 

  • สธ.ลุยตรวจสถานบันเทิงย่านพระราม 3 หลังดีเจติดโควิด

  • 'พยากรณ์อากาศ' หยุดยาว 4-7 ก.ย. กรมอุตุฯ เตือนไทยเจอฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ปั้นนวัตกรรมอัพคุณภาพชีวิต

ด้าน สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กล่าวว่า บทบาทในการสนับสนุนโครงการครั้งนี้จะเป็นการเสริมองค์ความรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้องในเชิงของงานวิจัยในหลายๆ ด้าน อาทิ พลังงาน สุขภาพ จิตวิทยาและโรบอท ข้อมูลในเชิงลึกนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมองเห็นปัญหาในมุมที่แตกต่างออกไป และมีความคิดสร้างสรรค์สำหรับแก้ปัญหาได้ตรงจุด

159910799781

“ภาพรวมสถานการณ์นักออกแบบนวัตกรรมหรือนักคิดเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นการนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมจำนวนมาก มีการจับมือไขว้สายงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้ที่มีความหลากหลายจนเกิดการบูรณาการเป็น “นวัตกรรม” ที่ตอบโจทย์ได้จริง ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสเป็นเสมือนแรงกระตุ้นชั้นดีที่ผลักดันให้เกิดการออกแบบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตอบโจทย์วิถีใหม่ได้อย่างตรงจุดและใช้งานได้จริงภายในเวลาอันรวดเร็ว”