โควิด-ศก.ชะลอฉุดการใช้น้ำมันปีนี้ยังติดลบ 2.9%

โควิด-ศก.ชะลอฉุดการใช้น้ำมันปีนี้ยังติดลบ 2.9%

สนพ.ประเมินภาพรวมการใช้พลังงานขยับเล็กน้อย ยกเว้นน้ำมันยังลดลงต่อเนื่อง ชี้ท่องเที่ยวไม่ฟื้นกดการใช้น้ำมันเครื่องบินติดลบอีก 50% หลังไทยยังต้องเจอกับโควิดรอบใหม่-เศรษฐกิจชะลอตัว

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.)   เปิดเผยถึง แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564ว่า  สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยประมาณการความต้องการใช้พลังงานในปี 2564 ออกเป็น 2 กรณี คือกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 ครั้ง และกรณีที่เกิดการระบาดมากกว่า 1 ครั้ง

ทั้งนี้การใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2- 1.9% จากการเพิ่มขึ้นของพลังงานเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันที่ลดลง 1.9-2.9 %  โดยคาดการณ์ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 0.1 – 4.1 %  การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1 – 0.4 %

ส่วนการใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 5 %  จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้านำเข้า คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 0.1 %

  • เตือนหยุดฉีดวัคซีน 'โมเดอร์นา' หลังพบอาการแพ้รุนแรง
  • ธนาคารพาณิชย์เร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

ขณะที่ การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2564 คาดว่ามีการใช้ลดลง 1.9 -2.9 %  โดยคาดว่าการใช้น้ำมันเครื่องบิน จะลดลง 45.8 -51.5 %  ตามการหดตัวของการท่องเที่ยว และ การใช้ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลง 0.7 -2.7  %  ส่วนการใช้น้ำมันดีเซล คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8- 1.3%  ส่วนการใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3 – 0.8 %

ส่วนการใช้แอลพีจี โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ลดลง 1.0 -5.5 %  โดยการใช้ในภาคครัวเรือน คาดว่าเพิ่มขึ้น 1.1 -2.5 %  และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเพิ่มขึ้น 1.2 – 3.6% ในขณะที่การใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลง12.2 -15.8 % ด้านก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้น 0.1 -4.1 % โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามการใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาดว่าราคาน้ำมันยังคงไม่สูงมากนัก  การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้ 2 % ตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและตามการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า สนพ.ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัจจัยอื่นๆ อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศต่อไป