2021-11-15

แอสตร้าเซนเนก้า เผยคลิปเบื้องหลังการผลิต-ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิดในไทย

By Abdul

“แอสตร้าเซนเนก้า” เผยเบื้องหลังการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย

วันนี้ (15 พ.ย.) แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เผยถึงเบื้องหลังการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัคซีน โดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกอย่าง WHO และสามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทยและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงการผ่านกระบวนการตามเงื่อนไขของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แอสตร้าเซนเนก้า ให้ความสำคัญในการผลิตและส่งมอบวัคซีนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด เราร่วมมือกับรัฐบาลไทย สยามซีเมนต์กรุ๊ปและสยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อพัฒนากำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้ามีการตรวจสอบมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพของวัคซีนโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขไทย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงเชื่อมั่นได้ว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศ

ขณะที่ ดร.ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า สยามไบโอไซเอนซ์เป็นศูนย์การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตชีววัตถุตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้แก่ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เราเชื่อมั่นว่าความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐานสากลจากความร่วมมือนี้ จะทำให้เราสามารถต่อยอดและพัฒนาวงการชีววัตถุของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า 60 รายการ ทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพทั้งหมดยังได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพจากยุโรปที่ได้รับการรับรองแล้ว (EU qualified person) เพื่อวัคซีนทุกโดสและทุกรุ่นการผลิตที่จะออกสู่ตลาด มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

ทางด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก (WHO) มั่นใจว่าวัคซีนทุกขวดได้รับการพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถระดับโลกว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าคนไทยจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด