2023-09-07

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเก็บเครื่องดื่มที่เหลือไว้ ขายให้นักท่องเที่ยว: เจ้าหน้าที่

By Abdul

บาร์ในเกาะคอร์ฟูยอดนิยมของกรีซ ได้นําเบียร์ที่เหลือจากลูกค้ามาขายใหม่ในรูปแบบของโชต์ให้กับลูกค้าที่ไม่รู้ตัว ตามรายงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี หน่วยงานจัดเก็บภาษีอิสระสาธารณะ (AADE) ของกรีซ ได้จัดการเข้าตรวจค้นบาร์ต่างๆ บนเกาะคอร์ฟู ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน หน่วยงานได้สั่งปิดบาร์ 28 แห่ง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พร้อมกับออกปรับ หลังพบการละเมิดหลายกรณี รวมถึงแผนการนําเบียร์ที่เหลือมาขายใหม่ ตํารวจได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในการเข้าตรวจค้นบาร์และร้านอาหารต่างๆ ทั่วพื้นที่ ในขณะที่ AADE ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ และผู้ตรวจสอบก็ตรวจสอบการลงทะเบียนและใบเสร็จ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์กรีก Neos Kosmos การสืบสวนส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะค้นหาว่าเครื่องดื่มมาจากแหล่งที่ลักลอบนําเข้าหรือถูกปลอมแปลงหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ แต่พวกเขากลับพบว่าบางบาร์ได้ “นํากลับมาใช้ใหม่” เบียร์ที่เหลือให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่รู้ บาร์เทนเดอร์เก็บเบียร์ที่ “นํากลับมาใช้ใหม่” ไว้ในภาชนะก่อนที่จะนํามาแจกเป็นโชต์ ตามรายงานของ The Independent การสืบสวนยังพบใบเสร็จที่ยังไม่ออกจํานวนประมาณ 40,500 ฉบับ ใบเสร็จที่ยังไม่ส่งจํานวน 1,200 ฉบับ และตัวอย่างเครื่องดื่มที่อาจถูกลักลอบนําเข้าหรือ “ผสมสิ่งผิดกฎหมาย” มากกว่าครึ่งโหล เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม “ผสมสิ่งผิดกฎหมาย” เหล่านี้ไปทําการทดสอบเพิ่มเติม ยอดรวมสําหรับธุรกิจใบเสร็จที่ไม่เหมาะสมมีมูลค่า 265,670 ยูโร (หรือ 284,864 เหรียญสหรัฐ) ผลการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันนี้ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซอื่นๆ ชาวบ้านในท้องถิ่นมักเรียกเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคอร์ฟู – โดยเฉพาะเมือง Kavos – ว่าเป็น “โซนห้ามเข้า” สําหรับการตรวจสอบเช่นนี้ เนื่องจากการกํากับดูแลยังหละหลวมอยู่มาก การตรวจค้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ปนเปื้อนในพื้นที่ และนําไปสู่การทบทวนใหม่ ตามรายงานของ New York Post เจ้าหน้าที่ตํารวจสัญชาติอังกฤษวัย 22 ปี ถูกพบเสียชีวิตบนถนนของ Kavos เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากมีบาดแผลที่ศีรษะ แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าพวกเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจของเธอ และเชื่อว่ารายงานพิสูจน์สารพิษในร่างกายจะแสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์อาจมีสารอื่นปนเปื้อนอยู่ด้วย ตามรายงาน