แม่บ้านเฮ!! ตรึงราคาก๊าซหุงต้มอีก 3 เดือน รื้อค่าการกลั่นน้ำมันกดราคาลง 50 สต.

แม่บ้านเฮ!! ตรึงราคาก๊าซหุงต้มอีก 3 เดือน รื้อค่าการกลั่นน้ำมันกดราคาลง 50 สต.

“สนธิรัตน์”ถกกบง.เคาะขยายเวลาตรึงราคาก๊าซฯถึงเดือนก.ย. ช่วยประชาชนช่วงโควิด ไปจนถึงเดือนก.ย. ควักเงินกองทุนน้ำมันฯอุ้มราคาเดือนละ 248 ล้านบาท ขณะที่รื้อโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นฯ กดราคาลดลง 50 สต.ต่อลิตรมีผล 17 มิ.ย.

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติขยายเวลามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยยังตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ออกไปจนถึงเดือนก.ย. จากเดิมมาตรการสิ้นสุดวันที่24 มิ.ย.  ซึ่งจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคา 45 บาทต่อถัง(ขนาด 15 ก.ก.)

นอกจากนี้จะขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปจนถึงเดือนก.ย.2563 และช่วยขยายเวลาลดราคาขายปลีก NGV รถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก.    รถโดยสาร/รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ที่ปรับลดจาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.)เป็น 10.62 บาทต่อก.ก. ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ให้ขยายเวลาถึงเดือนก.ค. 2563 ด้วย

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กระทรวงพลังงานได้ศึกษาไว้ ซึ่งจะทำให้ราคาหน้าโรงกลั่นลดลงเฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีกลดลงได้เฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร ตามประเภทต้นทุนของแต่ละชนิดเชื้อเพลิง โดยจะให้เริ่มใช้ในวันที่ 17 มิ.ย. 2563