แม่ก็คือแม่! เจ๊เล้งเจ้าแม่ของนำเข้า วิกฤตไหนก็ทำอะไรไม่ได้

วิกฤตต้มยํากุ้ง น้ำท่วมเมือง ม็อบการเมือง โควิด! แต่ “เจ้เล้ง” เจ้าแม่นำเข้าสินค้าเมืองไทยยังอยู่ได้ เธอหาทำยังไง?.?.? ไปฟังจากปากเจ้าตัว