2022-01-10

แพงทั้งแผ่นดิน! เปิดราคาสินค้าเกษตรและน้ำมัน เทียบวันนี้กับปีที่แล้ว

By Abdul

ท่ามกลางความยากลำบากของคนจำนวนมากที่เผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ราคาสินค้าต่างๆ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ก็ปรับตัวสูงขึ้นตลอดหลายสัปดาห์และหลายวันที่ผ่านมา ซ้ำเติมค่าครองชีพที่สูงอยู่แล้ว

จึงขอนำข้อมูลราคาสินค้าจากเว็บไซต์ kasetprice.com และแหล่งอื่นๆ มาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆ ว่า ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำยังเท่าเดิม ราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากดีดตัวขึ้นไปแล้วเท่าใด ดังนี้

รายการ ราคา (บาท/กิโลกรัม) เปลี่ยนแปลง
11 ม.ค. 2564 10 ม.ค. 2565
หมูสามชั้น 180 260 +44.44%
สันในหมู 150 205 +36.67%
สันในวัว 150 200 +33.33%
อกไก่ 57.5 80 +39.13%
กุ้งแก้วเบอร์ใหญ่ 800 900 +12.5%
ไข่ไก่เบอร์ 0 3.83* 4* +4.4%
พริกขี้หนูสวน 156.67 150 -4.26%
หอมหัวใหญ่ 24 28.5 +18.75%
ใบโหระพา 31.67 37.5 +18.41%
ใบกะเพรา 32.5 20 -38.46%
ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ 14.5 15.5 +6.9%
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.06 10.69 +17.99%
มะนาวแป้นเบอร์ 1 1.73** 0.84** -51.45%
แครอทไทย 25 40 +60%
มะละกอฮอลแลนด์ 20 31.5 +57.5%
แก๊สโซฮอลล์ 95 23.55*** 31.75*** +34.82%
ดีเซล B7 24.49*** 29.44*** +20.21%
ค่าแรงขั้นต่ำ ภูเก็ต 336**** 336**** 0%
ค่าแรงขั้นต่ำ สุโขทัย 315**** 315**** 0%

*บาท/ฟอง
**บาท/ลูก
***บาท/ลิตร
****บาท/วัน

จากตัวอย่างทั้งหมด จะเห็นว่าสินค้าแทบทุกรายการปรับตัวสูงขั้นทั้งสิ้น มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่มีราคาต่ำลง คือ พริกขี้หนูสวน ใบกะเพรา และมะนาวแป้นเบอร์ 1