แท็กซี่มีเฮ !!! รัฐผ่อนปรนยืดอายุรถวิ่งได้นาน 12 ปี

แท็กซี่มีเฮ !!! รัฐผ่อนปรนยืดอายุรถวิ่งได้นาน 12 ปี

ครม.ขยายเวลาอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ด้าน "วราวุธ"หวั่นสร้างมลพิษของรถเก่า แนะบังคบใช้แค่ 3 ปีก่อน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเรื่องของอุปกรณ์ ระบบ หรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตามในที่ประชุม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องการปล่อย PM2.5 ของรถแท็กซี่ ดังนั้นจึงขอให้การขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่นี้ บังคับใช้แค่ระยะ 3 ปีนี้ก่อน