เอ็กโก กรุ๊ป ตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

เอ็กโก กรุ๊ป ตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

บอร์ดเอ็กโก กรุ๊ป ตั้งเอ็มดีคนใหม่ ลูกหม้อกฟผ. “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เริ่มงาน 1 ก.ค. สานต่อวิสัยทัศน์ ผลักดันองค์กรเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจพลังงาน มองโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่

รายงานข่าวจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ ประกาศแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่(เอ็มดี) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะสานต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ตามวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

  • กฟผ.ส่งมอบ 6 นวัตกรรมต้านโควิด สู่บุคลากรทางการแพทย์
  • ทีมแพทย์มั่นใจนวัตกรรมสู้ COVID–19 ของ กฟผ. ช่วยสนับสนุน New Normal ทางการแพทย์

สำหรับนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2561 – ปัจจุบัน) และก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560 – 2561) ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านเทคนิควิศวกรรม การพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน

ด้านประวัติด้านการศึกษา นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย