เอไอเอส เปิดบริการ “5G ฟิกซ์ ไวร์เรส แอคเซส” เจาะลูกค้าองค์กร

เอไอเอส เปิดบริการ "5G ฟิกซ์ ไวร์เรส แอคเซส" เจาะลูกค้าองค์กร

เอไอเอส พร้อมมากให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการรายแรกของไทย หลังจากขยายเครือข่ายครบ 77 จังหวัด คลุมเต็มพื้นที่ 100% ใน EEC

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่าเอไอเอส มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี 5G มาร่วมฟื้นฟูประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หลายองค์กรจำเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เดินต่อได้

ทั้งนี้ เอไอเอส ถือเป็นผู้ให้บริการ 5G รายแรกในไทย ได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และพร้อมเปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน ได้พัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสำหรับลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว

สำหรับบริการ 5G Fixed Wireless Access จะเป็นโซลูชั่นใหม่ที่ช่วยเสริมศักยภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตและรองรับการใช้งานขององค์กรได้มากขึ้น โดยแนวโน้มในอนาคต FWA จะเข้ามาทดแทนบางส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรูปแบบเดิม ทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายหลายรายจากทั่วโลก เลือกนำ 5G มาให้บริการ FWA เพื่อตอบโจทย์การใช้งานระบบ Business Network ในแง่มุมต่างๆ

บริการ AIS 5G Fixed Wireless Access ประกอบด้วย 1. บริการ 5G FWA Broadband บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ 5G CPE ผ่านเครือข่าย AIS 5G

  • เอไอเอสจับมือสหพัฒน์ฯ ลุย 5 จี ในพื้นที่อีอีซี
  • เดอะมอลล์ ล้ำ!!! ส่งโรบอต 5G ต้อนรับลูกค้า ตามวิถี NEW NORMAL

2. บริการ 5G FWA Corporate Internet บริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กรที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ 5G CPE ผ่านเครือข่าย AIS 5G

3. บริการ 5G FWA MPLS บริการที่นำเทคโนโลยี 5G FWA มาให้บริการเสมือน MPLS เพื่อเป็น Virtual Private Network

สำหรับ 5G Fixed Wireless Access (5G FWA) เป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านคลื่นไร้สายไปยังตัวรับสัญญาณ เพื่อให้ตัวรับสัญญาณทำการจ่ายสัญญาณต่อไปยังระบบเครือข่ายภายในอาคาร โดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณ

สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเดินสายสัญญาณ โดยคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G จะช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพที่มากกว่า 4G เหมาะสมกับการใช้งานเครือข่ายของภาคธุรกิจ